Top Ad unit 728 × 90

rotator

Bezpłatne porady prawne Bydgoszcz 2016 [lista punktów, adresy, zasady]

W roku 2016 na terenie Bydgoszczy można skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

Informacja o zasadach udzielania w 2016 roku na terenie miasta Bydgoszczy nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255), w Bydgoszczy uruchomionych będzie 14 punktów udzielania pomocy prawnej, z których każdy będzie funkcjonować przez 4 godziny dziennie w robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku).


Punkty zlokalizowane są w sześciu miejscach w mieście.
Dane te zamieszczone są w artykule „Lokalizacja punktów, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna”.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i jak należy wykazać te uprawnienia?
• Osobie, która nie ukończyła 26 lat, lub
• która ukończyła 65 lat.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając dokument stwierdzający tożsamość.)

• Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
(Należy przedłożyć decyzję o przyznaniu świadczenia i złożyć oświadczenie, że nie wydano wobec tej osoby decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia.)
• Posiadaczowi ważnej Karty Dużej Rodziny.
(Przedkłada się ważną kartę.)
• Kombatantom.
• Weteranom.
(Uprawnienie wykazuje się przedkładając zaświadczenie lub ważną legitymację.)
• Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
(Osoba składa oświadczenie.)

Druki oświadczeń są dostępne w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc prawna udzielana jest według kolejności zgłoszeń (na miejscu, w punktach).

Na czym będzie polegała nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa określa, że jest to pomoc prawna na etapie przedsądowym, obejmująca:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych),
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


• Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
• Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Innych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Przedstawiamy lokalizacje punktów, w których na terenie Bydgoszczy świadczona będzie w roku 2016 nieodpłatna pomoc prawna, udzielana przez adwokatów, radców prawnych i organizację pozarządową - Fundację „Civitas”.

Porad prawnych w godzinach powierzonych Fundacji udzielają adwokaci, radcy prawni, aplikanci radcowscy i mgr prawa.                                              
Dawne Biuro Meldunkowe Nr 2
ul. 11 Listopada 15, 85-643  Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00

7.00-9.00      adwokat lub radca prawny
9.00-11.00    organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
11.00-15.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
15.00-17.00  adwokat lub radca prawny
17.00-19.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas

Dawne Biuro Meldunkowe  Nr 5
ul. M. C. Skłodowskiej 66a, 85-733 Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00

7.00-11.00    adwokat lub radca prawny
11.00-15.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
15.00-19.00  adwokat lub radca prawny

Biuro Meldunkowe Nr 3
ul. Okrzei 2, 85-317 Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00

7.00-9.00      adwokat lub radca prawny
9.00-11.00    organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
11.00-15.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
15.00-17.00  adwokat lub radca prawny
17.00-19.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas

Zespół Szkół Nr 9
ul. Cicha 59, 85-650  Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00

7.00-9.00      adwokat lub radca prawny
9.00-11.00    organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
11.00-15.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas
15.00-17.00  adwokat lub radca prawny
17.00-19.00  organizacja pozarządowa Fundacja Civitas

ROPS „Fordon
ul. J. Porazińskiej 9, 85-792 Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00

8.00-12.00  adwokat lub radca prawny

MDK Nr 2
ul. Leszczyńskiego 42, 85–137 Bydgoszcz
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00

8.00-12.00  adwokat lub radca prawny

Fundacja „Civitas” ul. Potulicka 28, 89-100  Nakło nad Notecią, tel. 52 385 16 18, e-mail: bponaklo@wp.pl
[fot. freeimages, informacja: UMB]
Bezpłatne porady prawne Bydgoszcz 2016 [lista punktów, adresy, zasady] Sprawdzone przez Redakcja on 11:24 Ocena: 5

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.