Top Ad unit 728 × 90

rotator

Bydgoskie kamienice - zgłoś się do konkursu!

Bydgoskie kamienice – ludzie i zdarzenia –  to nowy konkurs dewelopera MODERATOR INWESTYCJE przeznaczony dla mieszkańców Bydgoszczy. 
Moderator do tej pory, we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi, wyremontował lub zrewitalizował 50 pochodzących z przełomu lub początku XX wieku, kamienic. Znalazły się wśród nich, takie architektoniczne perełki jak willa Poli Negri, Villa Kwiatowa przy ulicy Pomorskiej 35, Kamienica przy Kanałowej 8, Zamoyskiego 4 czy najnowsza inwestycja dewelopera, zaprojektowana przez Józefa Święcickiego kamienica przy ulicy Cieszkowskiego 4.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców wszystkich bydgoskich kamienic. Jego celem jest zebranie i wyłonienie najlepszych tekstów tematycznie związanych z historią bydgoskich kamienic i ludzi w nich zamieszkujących. Teksty powinny być inspirowane historią opisywanych kamienic lub dotyczyć osadzonego w realiach współczesności wydarzenia z życia ich mieszkańców, związanego z zamieszkiwaniem w kamienicy. Wszystkie nadesłane na konkurs teksty powinny dotyczyć historii rozgrywających się w opisywanych kamienicach, oryginalnych i do tej pory niepublikowanych. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 4 stron formatu A4. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej dewelopera www.moderator-inwestycje.pl.
Praca konkursowa nadesłana/złożona w zamkniętej kopercie lub nadesłana drogą elektroniczną – z dopiskiem: „Bydgoskie kamienice - ludzie i zdarzenia ”, powinna zawierać:
tekst pracy konkursowej, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, zgodę na wykorzystanie pracy przez Organizatora w celach promocyjnych oraz publikacji.
Oświadczenie, że poprzez udział w konkursie Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia konkursu.

Prace należy nadsyłać/składać do 30 stycznia 2016 roku. Decyduje data złożenia, wpływu.
Adres: Moderator Inwestycje sp. z o.o., Dział PR i marketingu, ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz lub pozostawiać w sekretariacie: adres jw. lub wysłać e-mail na adres: sm@moderator-inwestycje.pl. Informacji o konkursie udziela Organizator. Telefonicznie: 052 322 37 52 lub mailowo pod adresem sm@moderator-inwestycje.pl. Partnerem konkursu jest portal internetowy Po Bydgosku
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie uzgodnione z Uczestnikami drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Miejsce pierwsze nagrodzone będzie voucherem o wartości 300 złotych, miejsce II voucherem o wartości 200 złotych i miejsce III voucherem o wartości 100 złotych do wykorzystania w restauracji Western sp. z o.o. ulica Gdańska 47, Niwy oraz publikacją nagrodzonej pracy w Internecie, na stronach należących do Organizatora lub Partnera konkursu.
[materiały prasowe]
Bydgoskie kamienice - zgłoś się do konkursu! Sprawdzone przez Redakcja on 12:37 Ocena: 5

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.