Top Ad unit 728 × 90

rotator

Darmowe porady prawne w Bydgoszczy 2017 [punkty]


W Bydgoszczy znajduje się aż 14 punktów, w których bezpłatnie udzielane są przed radców prawnych i adwokatów porady prawne. Do dotychczasowej siatki punktów darmowych porad prawnych, dołączył kolejny - na tzw. górnym tarasie miasta.

Porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy lub organizację pozarządową. (Fundacja „Civitas”). Każdy punkt bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przez 4 godziny codziennie od poniedziałku do piątku.Punkty zlokalizowane są w siedmiu miejscach na terenie Bydgoszczy (w ub.r. było to sześć lokalizacji): na osiedlu Leśnym, na Bartodziejach, Kapuściskach, Błoniu, Bielawach, Szwederowie i w Nowym Fordonie (os. Bajka). Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta wraz z godzinami ich funkcjonowania.

Dyżurujący adwokaci i radcy prawni udzielają osobom uprawnionym pomocy prawnej na etapie przedsądowym, w tym: informują o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd., wskazują sposób rozwiązania problemu prawnego, a także świadczą pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych).

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub które ukończyły 65. rok życia,
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
-  posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny
- kombatanci i weterani
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
- kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, muszą przedstawić dokument potwierdzający, że posiadają do niej prawo: zaświadczenie lekarskie (np. kobiety w ciąży) czy ważny dokument (np. Kartę Dużej Rodziny czy dowód osobisty potwierdzający ukończenie 65. roku życia).

Przypominamy, że zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).

nr punktu    adres    godziny pracy    porad udzielają
nr 1    ul. 11 Listopada 15    godz. 7-11    adwokaci oraz radcowie prawni *)
nr 2    ul. 11 Listopada 15    godz. 11-15    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 3    ul. 11 Listopada 15    godz. 15-19    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 4    ul. Gajowa 94    godz. 8-12    adwokaci oraz radcowie prawni *)
nr 5    ul. Kapuściska 10    godz. 8-12    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 6    ul. Kapuściska 10    godz. 12-16    adwokaci oraz radcowie prawni *)
nr 7    ul. Okrzei 2    godz. 7-11    adwokaci oraz radcowie prawni *)
nr 8    ul. Okrzei 2    godz. 11-15    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 9    ul. Okrzei 2    godz. 15-19    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 10    ul. Cicha 59    godz. 7-11    adwokaci oraz radcowie prawni *)
nr 11    ul. Cicha 59    godz. 11-15    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 12    ul. Cicha 59    godz. 15-19    radcowie prawni z organizacji pozarządowej
nr 13    ul. Porazińskiej 9    godz. 8-12    adwokaci oraz radcowie prawni *)
nr 14    ul. Leszczyńskiego 42    godz. 8-12    adwokaci oraz radcowie prawni *)

Wszystkie punkty funkcjonują w dni robocze od poniedziałku do piątku.

*)  adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy

Organizacja pozarządowa: Fundacja „Civitas”, 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Potulicka 28.

[materiały ratusza], fot. Pixbay
Darmowe porady prawne w Bydgoszczy 2017 [punkty] Sprawdzone przez Redakcja on 06:19 Ocena: 5

Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Obsługiwane przez usługę Blogger.